• Shamili / 23Yrs

 • V.HARSHAVARDHAN / 29Yrs

 • Karthik / 30Yrs

 • C.ASHA a SAVITHA / 24Yrs

 • A.J.NANDITHA / 27Yrs

 • Dhianeshwar S / 27Yrs

 • KARTHIKA KANAGASUNDARAM / 25Yrs

 • Lavanya / 27Yrs

 • SHIVAPRAKASH / 27Yrs

 • K.NARAYANAN / 26Yrs

 • Lokesh L / 26Yrs

 • V.DEEPTI / 26Yrs

 • JAYANDHARAN / 32Yrs

 • R.RAJESHKUMAR / 27Yrs

 • ASHWINKRISHNA BHASKARAN / 25Yrs
 
 
LV Matrimonial
Package Name Package Price Featured Profile
Silver Member2000No
Gold Member2500No
Platinum Member3000Yes
Contact Package250No

Success Stories

Wonderful service with lv matrimonials.com

LV Matrimonial
LV Matrimonial