• N.ARUNA / 25Yrs

 • Prahathi / 22Yrs

 • V.KUMARAVEL / 32Yrs

 • RAMPRASAD / 28Yrs

 • VIGNESH / 27Yrs

 • A.ARUNKRISHNAN / 29Yrs

 • J.GAYATHRI / 27Yrs

 • P.JAYSHARMILA / 22Yrs

 • B.POORANI / 24Yrs

 • K.SHOBANA / 23Yrs

 • Nirmal Kumar P V / 32Yrs

 • K.VIJAYALAKSHMI / 22Yrs

 • AJITHA / 24Yrs

 • K. ABHINAV RAGHUNANDAN / 28Yrs

 • Yuvaraj / 27Yrs
 
 
LV Matrimonial
Package Name Package Price Featured Profile
Silver Member2000No
Gold Member2500No
Platinum Member3000Yes
Contact Package250No

Success Stories

Wonderful service with lv matrimonials.com

LV Matrimonial
LV Matrimonial